Cơ sở hạ tầng là gì? Vai trò và phân loại cơ sở hạ tầng 2022

“Cơ sở hạ tầng là gì?” và “Vai trò của cơ sở hạ tầng là gì?” là 2 trong số những câu hỏi liên quan đến cơ sở hạ tầng được nhiều người quan tâm và chú ý ở thời điểm hiện tại. Vậy, thực hư những câu hỏi này ra sao? Hãy cùng Demaster Land tìm ra lời giải đáp trong bài viết dưới đây. 

Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng được xem là một trong những bộ phận cấu thành nên nền kinh tế của một quốc gia. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng còn được hiểu là toàn bộ những điều kiện về kỹ thuật, vật chất, thiết chế xã hội,…có mục đích là để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của con người. Đây là nền tảng cốt yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của xã hội.

  • Nếu xét trên phương diện kinh tế hàng hóa thì cơ sở hạ tầng được coi là một loại hàng hóa công cộng, có mục đích là để phục vụ những lợi ích cho toàn xã hội.
  • Còn nếu như xét trên phương diện đầu tư thì cơ sở hạ tầng sẽ được coi là một loại sản phẩm. 

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng của một xã hội thường sẽ bao gồm kiểu quan hệ sản xuất thống trị trong nền kinh tế. Và trong mỗi cơ sở hạ tầng xã hội còn có một số quan hệ sản xuất khác, có thể kể đến như: Tàn trữ quan hệ sản xuất cũ và mầm mống, dấu vết, tiền đề của quan hệ sản xuất mới. 

Cơ sở hạ tầng còn mang tính chất đối kháng tồn tại trong xã hội được dựa trên cơ sở chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Tính chất đối kháng của cơ sở hạ tầng được sinh ra từ những mâu thuẫn nội tại không thể nào điều hòa được ở trong cơ sở hạ tầng đó và do cả bản chất kiểu quan hệ sản xuất thống trị quy định. Đó được xem là biểu hiện của sự đối lập về những lợi ích kinh tế giữa một số tập thể người trong xã hội.

cơ sở hạ tầng là gì 1

Cơ sở hạ tầng là một bộ phận cấu thành nên nền kinh tế

Phân loại các khái niệm liên quan đến cơ sở hạ tầng

Sau khi đã hiểu được cơ sở hạ tầng là gì, thì việc phân loại khái niệm liên quan đến nó cũng là vấn đề mà mọi người cần phải chú ý. 

Dựa theo lĩnh vực kinh tế, xã hội 

Cơ sở hạ tầng của xã hội là gì?

Đây là một bộ phận thuộc lĩnh vực bảo đảm điều kiện chung cho các hoạt động xã hội, văn hóa, đời sống con người với các ngành xã hội, giáo dục, công trình công cộng, y tế và văn hóa. 

cơ sở hạ tầng là gì 2

Cơ sở hạ tầng xã hội là gì? Đất cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng của Việt Nam là gì?

Đây là một kết cấu kinh tế có nhiều thành phần kinh tế khác nhau như: Kinh tế tập thể, nhà nước, tư nhân tư bản,…Trong đó, kinh tế nhà nước đóng vai trò cốt yếu, chi phối những quan hệ sản xuất khác.

Đất quy hoạch cơ sở hạ tầng là gì?

Đây là loại đất được sử dụng với mục đích xây dựng các công trình giao thông, bưu chính viễn thông, cơ sở y tế, thủy lợi, cơ sở giáo dục- đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở thể thao và thể dục, cơ sở dịch vụ về chợ và xã hội.

Cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng là gì?

Đây là bộ phận bảo đảm điều kiện về vật chất kỹ thuật chung cho những lĩnh vực bảo dưỡng, bảo quản vũ khí.

Cơ sở hạ tầng môi trường là gì?

Bao gồm các lĩnh vực phục vụ cho mục đích bảo vệ, giữ gìn và cải tạo môi trường sống, chẳng hạn như: Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp, công trình bảo vệ đất, rừng và biển, chống thiên tai.

>>>Chu kì bất động sản là gì

Dựa theo các ngành kinh tế quốc dân 

Cơ sở hạ tầng giao thông là gì?

Bao gồm toàn bộ những điều kiện về vật chất kỹ thuật như: Các công trình, hệ thống cầu đường, các trạm nghỉ đường bộ, thiết bị phụ trợ và thể chế chính sách quản lý cũng như môi trường hoạt động được gắn với giao thông để có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển nền kinh tế xã hội.

Cơ sở hạ tầng du lịch là gì?

Là một tập hợp của các tổ chức tạo thành cơ sở vật chất và tổ chức phát triển du lịch. Nó bao gồm những dịch vụ cơ bản như: Dịch vụ cho các hoạt động giải trí và văn hóa, dịch vụ bảo vệ du lịch, hệ thống đường bộ, giao thông, ẩm thực.

cơ sở hạ tầng là gì 3

Cơ sở hạ tầng du lịch ngày càng được chú trọng và phát triển

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là gì?

Đây là một tổ hợp các công trình vật chất kỹ thuật có mục đích để phục vụ dịch vụ sản xuất của dân cư một cách trực tiếp. Khi kỹ thuật cơ sở hạ tầng phát triển thì cơ sở hạ tầng của xã hội cũng sẽ được thúc đẩy phát triển theo. 

>>>Xem ngay bài viết “giải mã bong bóng bất động sản”

Dựa theo tính chất, đặc điểm 

Cơ sở hạ tầng mang hình thái phi vật chất là gì?

Đây được xem là môi trường phục vụ cho các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội, những yếu tố liên quan mật thiết tới điều kiện.

Cơ sở hạ tầng mang hình thái vật chất là gì?

Đây là một tập hợp bao gồm: Cơ sở an ninh quốc phòng, kênh rạch, giao thông hoặc công trình y tế và trường học.

Phân tích vai trò của cơ sở hạ tầng

Đối với mỗi loại hình thái kinh tế xã hội đều có kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng tương ứng. Chính vì vậy, cả hai yếu tố kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng đều mang tính chất lịch sử cụ thể. Mối quan hệ giữa chúng là mối quan hệ biện chứng qua lại với nhau. Trong đó, yếu tố cơ sở hạ tầng là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kiến trúc thượng tầng.

Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng được thể hiện ở chỗ đó là các quan hệ vật chất khách quan và có khả năng quyết định mọi mối quan hệ khác như: Tinh thần và tư tưởng của xã hội và chính trị. Theo đó, cơ sở hạ tầng sẽ sinh ra kiến trúc thượng tầng tương ứng với nó. Có nghĩa là kiến trúc thượng tầng phải bắt buộc phản ánh được một cơ sở hạ tầng cụ thể. 

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng còn có vai trò quyết định đến kiến trúc thượng tầng về mặt nội dung, tính chất và kết cấu. Từ không đối kháng hay đối kháng trong tính chất, đa dạng hay nghèo nàn trong nội dung, phức tạp hay gọn lẹ trong hình thức thể hiện. Tất cả các vai trò trên đều được cơ sở hạ tầng quyết định. 

Trong trường hợp, cơ sở hạ tầng có sự biến đổi căn bản thì kiến trúc thượng tầng cũng sẽ bị thay đổi theo. Theo như Mác đã từng viết: “Cơ sở kinh tế thay đổi thì hầu hết kiến trúc thượng tầng cũng sẽ bị thay đổi một cách nhanh chóng”. 

Chính vì vậy, có thể thấy rằng vai trò của cơ sở hạ tầng quyết định rất lớn đến kiến trúc thượng tầng. Do đó, khi cải tạo kiến trúc thượng tầng trong toàn xã hội cần phải xem xét và cân nhắc từ cơ sở hạ tầng. Bởi vì nó là nền tảng cho mọi sự thay đổi. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng còn quyết định sự phát triển và tăng trưởng của các lĩnh vực, các ngành sản xuất và dịch vụ. Tạo ra nhiều sự thay đổi trong cơ cấu của nền kinh tế. cơ sở hạ tầng là gì 4

Cơ sở hạ tầng có vai trò quyết định đến kiến trúc thượng tầng

Theo đó, cơ sở hạ tầng hiện đại là một trong những điều kiện cơ bản cho các ngành nghề phát triển và mới ra đời, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ và trong sản xuất nông nghiệp. Điều này được chứng minh ở sự phát triển của nông thôn trong những năm trở lại đây. 

Trước đây, nếu như ở nông thôn không có điều kiện, điện thiếu thốn, thông tin lạc hậu,…nên mọi hoạt động sản xuất chậm phát triển. Tuy nhiên, trong những năm gần đây nhờ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ở nông thôn mà sản xuất nông nghiệp đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc theo chiều hướng tích cực, làm cho tỉ trọng dịch vụ và công nghiệp ngày càng có xu hướng tăng. 

Trên đây là lời giải đáp chi tiết cho câu hỏi “Cơ sở hạ tầng là gì?” cũng như những vấn đề quan trọng liên quan tới nó. Hy vọng qua bài viết này, mọi người có thể hiểu rõ hơn về cơ sở hạ tầng một cách đầy đủ nhất.

>>Xem ngay phân tích BẤT ĐỘNG SẢN và ĐỘNG SẢN 

GỌI TƯ VẤN NHẬN BẢNG GIÁ